Vi som jobbar här

Vi på Skattkistan har jobbat tillsammans länge och trivs med det och kompleterar varandra väldigt bra. Vi har egna vikarier som vi anlitar vid behov.