Välkommen till Förskolan Skattkistan!

Förskolan Skattkistan består av en avdelning med 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är ett personalkooperativ som startade 1993. Vår målsättning är att:

  • Ge barnen en lugn och trygg vistelse på förskolan.
  • Lära barnen att fungera i grupp,ta ansvar och visa hänsyn.
  • Ge barnen stöd och hjälp till självförtroende för att klara sig här,nu och i framtiden.
Läs mer